Veterans Day Sail

Trip dates: 
Thursday, November 11, 2021
Trip length: 
1 day
Type of watercraft: 
Sail

Fun sail on the Patapsco.